Yenice-i Vardar’lı Evrenos Hanedanı. Notlar ve Belgeler

184 s, renkli resimler, Türkçe.

Günümüzde, Osmanlı Beyliği’nin kuruluşundan 600 yıl sonra, bu beyliğin zamanla güçlü Osmanlı Devleti’ne dönüşmesine katkıda bulunmuş kişilerden ancak birkaçının ismini bilmekteyiz. Bu kişilerden en önemlisi hiç şüphesiz ki Hacı Gazi Evrenos’tur. Önceleri, 1350’lerin ortasında, Osmanlı birliklerini ilk defa güneydoğu Avrupa’ya yönelten Süleyman Şah’ın (Osmanlı hükümdarı Orhan’ın en büyük oğlu) yanında bulundu. Evrenos, gelecek elli yıl içerisinde Osmanlı’nın bugünki Yunanistan’ı kapsayan bölgeyi fethinin ardındaki itici güç olacaktı. 17. yüzyıl Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi eserinde Evrenos’u anlatırken (biraz abartılı olsa da) şöyle der: “Yedi yüz altmış şehir, kale ve kasaba fethetti.” Kesin olan şu ki Evronos Balkanlardaki Osmanlı mevcudiyetinin inşasında en önemli aktörlerden biriydi. Büyük fetihlerin genelde dönemin sultanlarına atfedildiği Osmanlı tarihçiliği geleneğinde Evrenos’un oynadığı rolün bu bağlamda yeterince değerlendirilmediği de (mevcut çalışmanın bol bol göstereceği üzere) açıktır.

 120,00

Stokta yok

Kategoriler:

Dr. Mustafa Bulut’un “Selçuklu Çizgileri” başlığı altında derleyip sunduğu birikim, şu ana kadar bu alanda yapılan girişimler arasında zengin bir örneği teşkil ediyor. Konunun sınırlarını ve yaklaşım tarzını anlatan bir “Giriş” bölümünden sonra, taş, tuğla, ahşap, çini ve alçı gibi farklı malzeme ve teknikler üzerinden örneklenen konu, daha sonra şekillerin birleşme-bağlanma tarzlarına göre tipolojik bir sınıflandırma boyutunda inceleniyor. Toplam 177 mimari esere ait 763 çizim eşliğindeki zengin envanter, yeterli sayıdaki kaynak ile desteklendiğinden güvenilir ve kesin sonuçlara epeyce yaklaşmış bulunuyor. Selçuklu sanatının bir kesitindeki resimsiz bir üslubun böylesine sürükleyici bir bilmece halinde ele alınması kitabın en çekici tarafıdır. Sanat Tarihçisi, sanatçı ve uygulamacılara sağlam veriler sunan araştırmanın “Sonuç” bölümünün okunmasını özellikle önermek durumundayız.

– Selçuk Mülayim

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Yenice-i Vardar’lı Evrenos Hanedanı. Notlar ve Belgeler” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.