Filiz Çağman’a Armağan

Kültür ve sanat dünyamızın önemli isimleri hakkında hem biyografik hem sözlü tarih çalışmaları, geçmişin izini sürerek bizlere paha biçilemez deneyimler aktarıyor. Bu değerli hayat hikâyeleri sayesinde kültür ve sanat değerlerimizin dünden bugüne nasıl bir gelişim süreci yaşadığını bütün canlılığıyla tespit edebiliyoruz. Böylece sanatın ve kültürün bundan sonra nasıl şekilleneceği yönünde de fikir sahibi olabiliyoruz. Bizlere düşen, bu değerleri özümseyerek günümüze uygun anlayışla anlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır.

 550,00

50 adet stokta

Kategoriler: , Etiketler: , , ,

Kitap Detayları

Sayfa

662 Pages

Kitap Tasarım

Ersu Pekin

Yayıncı

Lale Yayıncılık

Dil

Türkçe

ISBN

978-6058137806

Baskı Tarihi

Ocak 2019

Yazar

AYŞE ERDOĞDU

AYSEL ÇÖTELİOĞLU

ZEYNEP ATBAŞ

Kültür ve sanat dünyamızın önemli isimleri hakkında hem biyografik hem sözlü tarih çalışmaları, geçmişin izini sürerek bizlere paha biçilemez deneyimler aktarıyor. Bu değerli hayat hikâyeleri sayesinde kültür ve sanat değerlerimizin dünden bugüne nasıl bir gelişim süreci yaşadığını bütün canlılığıyla tespit edebiliyoruz. Böylece sanatın ve kültürün bundan sonra nasıl şekilleneceği yönünde de fikir sahibi olabiliyoruz. Bizlere düşen, bu değerleri özümseyerek günümüze uygun anlayışla anlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır.

Geçmişimizin kültürel hayat safhaları, tarihin tozlu raflarında kalmasın; bütün bu değerlerimiz, kültür tarihimizin ulaşılabilen en derin noktaları gün yüzüne çıkarılsın istiyoruz. Böylece bu çalışmalar kültür-sanat kamuoyunun istifadesine sunulsun ve akademi dünyamızın da kaynak birikimine katkıda bulunulsun.

Elinizdeki eser de bütün bu istek ve amaç doğrultusunda hem aydın bir sanat tarihçi hem de entelektüel Dr. Filiz Çağman için hazırlandı. Her yönüyle örnek bir kişilik olan Dr. Çağman’ı çağdaşlarına hatırlatabilmek, yeni nesillere de tanıtabilmek amacıyla büyük emek ve çaba sarf edildi.

Editörler Ayşe Erdoğdu, Zeynep Atbaş ile Aysel Çötelioğlu’nu, eseri yayına hazırlayan Lale Uluç’u, tasarımı yapan Ersu Pekin’i ve eserin ortaya çıkmasına katkı sunan herkesi tebrik ederim.

Memleketimizin tarihî ve kültürel değerlerine sahip çıkmayı misyon edinen Geleneksel Sanatlar Derneği, bu alanda nitelikli eserleri okurlarla buluşturmayı sürdürecektir.

Ahmet Akcan

Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı

İçindekiler

 • İlber Ortaylı / O sadece bir müze müdürü değil, saray nazırıdır
 • Ayşe Erdoğdu, Zeynep Atbaş, Aysel Çötelioğlu / Dr. Filiz Çağman
 • Günay Kut / Dr. Filiz Çağman
 • Filiz Çağman bibliyografyası, hazırlayan Banu Mahir
 • Oktay Aslanapa / Topkapı Sarayı ile ilgili hatıralar
 • Semavi Eyice / Topkapı Sarayı hakkında bazı düşünceler
 • Karin Ådahl / The Topkapı Palace in a Swedish perspective
 • Sevgi Ağca Diker / İstanbul depremleri sonrasında Topkapı Sarayı’nda yapılan tamiratlara bakış
 • Şule Aksoy / Özel gün kutlamalarının son dönem saray sanatına yansımaları
 • Sibel Alpaslan Arça / Seyyîd Lokmân’ın Şemâ’i‘lnâme portrelerinde kıyafet desenleri
 • Tülay Artan / Bir hazîne defteri, 1680
 • Nurhan Atasoy / Otağ-ı hümayunlar için yeni bazı bilgiler
 • Zeynep Atbaş / Osmanlı aydını Mehmed Emin Efendi için hazırlanmış bir murakka (TSMK H. 2155)
 • Serpil Bağcı / Vassal Kalender Paşa’nın eserlerini takdimi: Üç Osmanlı murakkasının mukaddimesi
 • Funda Berksoy / Topkapı Sarayı’ndaki Biblia Pauperum rulosu: rulonun önemi, türü içindeki yeri ve Fra Angelico’nun Lex Amoris panosu ile olan benzerliği
 • Fatma Büyükkarcı Yılmaz / Zaifî külliyatından bir eser: Risale-i Cevheriyye
 • H. Canan Cimilli / Topkapı Sarayı’nın anıtsal tören kapılarındaki simgesellik, kapı kavramı ve törenler ile bağlantısı
 • Ali Fuat Çakır—Gülsu Şimşek / Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonundaki Kâbe perdeleri altın yaldızlı tellerinin karakterizasyonu
 • Erdem Çıpa / Bir defterin anlattıkları: I. Selim döneminin (1512-1520) ilk mevacib defteri
 • Tülin Çoruhlu / Tören silahları ve bunların Osmanlı sanatı içindeki yeri
 • Yücel Dağlı / Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde kitap ve kitap sanatı
 • Tülün Değirmenci / Yeni bir imge, yeni bir ikonografi: Osmanlı resminde takdim tasvirleri
 • Yıldız Demiriz / Lake ustası Ali Üsküdari ve Ressam Mehmet
 • F. Çiçek Derman / Şevkı Efendi’nin bir mushafındaki Hüseyin Hüsni Efendi tezhîbi
 • M. Uğur Derman / Sultan III. Ahmed için hazırlanan bir tefsîr kitabı
 • Fatma Sinem Eryılmaz / Bir minyatürün anlattıkları: Ârif’in Süleymanname’sinde Şehzade Mustafa’nın katlinin ele alınışı
 • Cornell H. Fleischer / Saraydaki kâhin: Haydar-ı Remmal kimdi?
 • Hande Günyol / Saray ve Osmanlı toplum yaşamında “mendil” kullanımı üzerine notlar
 • Selin İpek / Beyhan Sultan ve Masraf Defteri’ndeki tacir isimleri
 • M. Semih İrteş / Edirne Muradiye Camii kalemişleri
 • Hilâl Kazan / Arşiv belgeleri ışığında şehnâmeci Seyyid Lokman’ın saray için hazırladığı eserler
 • Havva Koç / Topkapı Sarayı birinci avlusu (belgelerle 20. yüzyıl başları)
 • Banu Mahir / Avrupa resimleri ve gravürlerinde Sultan IV. Murad
 • Tadeusz Majda / Two Mughal embroideries problem of attribution
 • Rachel Milstein / King Solomon in the Topkapı Palace
 • Gülru Necipoğlu / Yeni bir belge ışığında “sanal arkeoloji”: On altıncı yüzyıl başlarında Topkapı Sarayı
 • Alison Ohta / Mamluk bindings of the late circassian period in the Topkapı Palace library
 • Canan Öçalan / Osmanlı sarayında bir botanik kitabı: Phytanthoza Iconographia
 • Semra Ögel / Osmanlı kitap resminde sıradan çıkan figür
 • Filiz Özer / 18. Yüzyıl’ın yaratıcı Osmanlı mimarlığı
 • Zübeyde Cihan Özsayıner / Sultan Abdülmecid’in hat sanatındaki yeri
 • Ersu Pekin / Sûrnâme’nin müziği 2: 18. yüzyıl başlarında İstanbul’da müzik
 • Günsel Renda / 17. yüzyılda Turquerie: Ptuj Koleksiyonu
 • Michael Rogers / A Vakıfname of Pertevniyal Valide Sultan (d. 1883) in the Khalili Collection (MSS 969)
 • Necdet Sakaoğlu / Padişahların Topkapı Sarayı’ndaki yaşamlarına dair
 • Tim Stanley / From text to art form in the Ottoman hilye
 • Şebnem Tamcan Parladır / Sigetvarname minyatürlerinde metin-resim ilişkisi
 • Zeren Tanındı / Safevî, Özbek ve Osmanlı ilişkisinin kitap sanatına yansıması: Bir saray albümü ve Şeyhzâde Nakkaş
 • Hülya Tezcan / Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan siyah renkli Kâ’be örtüleri (Kisve-i Şerifler)
 • Gülsen Tezcan Kaya / Firdevsî Şehnamesi resimlerinde ejder öldürme ikonografisi
 • Lâle Uluç / Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine 1499 numarada kayıtlı Şahname-i Firdevsî nüshası
 • Bahattin Yaman / Osmanlı resim sanatında Dâbbetü’l-arz
 • Doğan Yavaş / Aksaray Valide Camii inşaat defterleri

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Filiz Çağman’a Armağan” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir