Cihannüma (2 Cilt Takım Kutulu)

İslam Coğrafya literatürünün son büyük yazarı olan Kâtip Çelebi, klasik İslam ve Batı Coğrafya geleneğini birleştirerek Cihannüma isimli eserini kaleme almış ve za-manına göre yeni bir çığır açarak İslam ve Batı dünyasında haklı bir şöhret kazan-mıştır.

Fiziki Coğrafya’ya ait oldukça ayrıntılı bir girişle başlayan eser, Kristof Kolomb ile Macellan’ın ünlü keşif seyahatlerinin söz konusu edildiği Amerika Kıtası’na, Japonya ve Uzak Doğu Asya’ya dair genel bahisle devam eder. Daha sonra Çin ve Hindis-tan’dan başlayarak Afganistan, İran, Türkistan ve Irak bölgelerinin tasviri coğrafyası anlatılır. Eserde bahis konusu edilen ülkelerin coğrafi konumu, mali durumu, idari bölümlenmesi, yönetim biçimi, siyasi sistemi, halklarının örf ve adetleri hakkında geniş malumat aktarılır. Beş kıtaya (Avrupa, Asya, Afrika Amerika, Avustralya), “Macellanika” isimli altıncı bir kıta daha eklenir. Cihannüma, kısa zamanda bütün dünyada büyük ilgi uyandırmış ve iki kez Latinceye tercüme edilmiştir. Ünlü tarihçi Hammer, eseri kısmen Almancaya tercüme ederek 1821-22 yıllarında Viyana’da neş-retmiştir. Anadolu’ya ait bazı bölümleri ilk kez Armain tarafından Fransızcaya çev-rilmiştir. Yakın zamanlarda Fransız Türkolog Bacque Grammont da eserin önemli bir bölümünü, Fransızcaya çevirmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) ve Mahya Yayıncılık işbirliğiyle 2 cilt halinde yayınlanan Cihan-nüma, Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Sait Öztürk’ün başkanlığında bir heyet oluşturularak genç nesillerin anlayacağı bir dille günümüz Türkçesine aktarılmıştır.

 210,00

Stokta yok

İslam Coğrafya literatürünün son büyük yazarı olan Kâtip Çelebi, klasik İslam ve Batı Coğrafya geleneğini birleştirerek Cihannüma isimli eserini kaleme almış ve za-manına göre yeni bir çığır açarak İslam ve Batı dünyasında haklı bir şöhret kazan-mıştır.

Fiziki Coğrafya’ya ait oldukça ayrıntılı bir girişle başlayan eser, Kristof Kolomb ile Macellan’ın ünlü keşif seyahatlerinin söz konusu edildiği Amerika Kıtası’na, Japonya ve Uzak Doğu Asya’ya dair genel bahisle devam eder. Daha sonra Çin ve Hindis-tan’dan başlayarak Afganistan, İran, Türkistan ve Irak bölgelerinin tasviri coğrafyası anlatılır. Eserde bahis konusu edilen ülkelerin coğrafi konumu, mali durumu, idari bölümlenmesi, yönetim biçimi, siyasi sistemi, halklarının örf ve adetleri hakkında geniş malumat aktarılır. Beş kıtaya (Avrupa, Asya, Afrika Amerika, Avustralya), “Macellanika” isimli altıncı bir kıta daha eklenir. Cihannüma, kısa zamanda bütün dünyada büyük ilgi uyandırmış ve iki kez Latinceye tercüme edilmiştir. Ünlü tarihçi Hammer, eseri kısmen Almancaya tercüme ederek 1821-22 yıllarında Viyana’da neş-retmiştir. Anadolu’ya ait bazı bölümleri ilk kez Armain tarafından Fransızcaya çev-rilmiştir. Yakın zamanlarda Fransız Türkolog Bacque Grammont da eserin önemli bir bölümünü, Fransızcaya çevirmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) ve Mahya Yayıncılık işbirliğiyle 2 cilt halinde yayınlanan Cihan-nüma, Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Sait Öztürk’ün başkanlığında bir heyet oluşturularak genç nesillerin anlayacağı bir dille günümüz Türkçesine aktarılmıştır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Cihannüma (2 Cilt Takım Kutulu)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.